رشد بازار تنظیم مصوبات اخبار اقتصادی و بازرگانی

رشد: بازار تنظیم مصوبات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی روایت مولاوردی ، نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود، سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟

سپنتا نیکنام در توییتی، خواستار پیگیری به حق خود به عنوان منتخب مردم یزد در شورای شهر شد. 

روایت مولاوردی ، نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود، سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟

سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟/ نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود/ روایت مولاوردی

عبارات مهم : شورای شهر

سپنتا نیکنام در توییتی، خواستار پیگیری به حق خود به عنوان منتخب مردم یزد در شورای شهر شد.

به گزارش خبرآنلاین، سپنتا نیكنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد كه گزینش او با رای مردم، بعدتر با چالشی به علت دین او مواجه شد و هنوز مشخص نیست بتواند عضوی از شورای شهر باشد یا نه، دیروز در توییتی نوشت: من و همكیشانم مانند دیگر ایرانیان حق مشاركت جهت توسعه میهنمان داریم. حقی كه از آرای مرم كه عالی ترین عیار مصلحت است برآمده هست. امیدوارم مجمع محترم تشخیص مصلحت، تا مهلت شش ماهه به سر نیامده، بر رای مردم شریف یزد صحه بگذارد. ممكن است تعلل در بررسی این پرونده، نوشدارو بعد از فوت سهراب شود.

اما در همین زمینه، شهیندخت مولاوردی، دستیار خاص رییس جمهور در حقوق شهروندی، چند روز پیش در گفتگو با خبرآنلاین، به این عنوان به عنوان یكی از مصادیق حقوق شهروندی اشاره كرد. او گفت: مورد آقای نیکنام آزمون بزرگ نظام در حوزه حقوق شهروندی هست. اگر مجلس بر نظر خود درمورد سپنتا نیکنام اصرار بورزد این عنوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. هرچند که اعتقاد دارم هیچ نیازی به قانونگذاری مجدد در این مورد وجود ندارد و قانون در چنین مواردی به اندازه کافی گویاست. نظر من این است باید در موارد مشابه ببینیم که مصلحت کشور و نظام و منافع ملی مان در چیست؛ به خاص در شرایط حاضر که چشم همه دنیا به عملکرد ماست باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم تا کمتر با چنین چالش هایی روبرو شویم.

روایت مولاوردی ، نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود، سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟

مولاوردی درمورد حقوق اقلیت ها اظهار كرد: اقلیت های قومی و مذهبی قطعا به عنوان شهروند ایرانی تحت پوشش و حمایت منشور حقوق شهروندی هستند. این منشور مانند چتری است که همه ایرانیان را تحت پوشش دارد. اتفاقا بیشترین مراجعه کنندگان ما اقلیت های دینی و مذهبی هستند و عمده شکایتشان تبعیض است و حتی از زندان ها نیز مکاتباتی داشته ایم که از طریق دستیار خاص وزیر دادگستری این موارد را پیگیری کرده و تلاش می کنیم هیچ درخواست و مکاتبه ای را بی پاسخ نگذاریم. همه این موارد از طریق مراجع ذیربط مانند وزارت اطلاعات پیگیری می شوند تا حداقل توجیهات و توضیحات را جهت پیگیری مورد نیاز کسب کنیم. مطمئن باشید هیچ درخواستی را بی پاسخ نمی گذاریم.

واژه های کلیدی: شورای شهر | حقوق شهروندی | اخبار اجتماعی

روایت مولاوردی ، نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود، سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟

روایت مولاوردی ، نوشدارو بعد از فوت سهراب نشود، سرانجام سپنتا نیکنام چه شد؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs